اخبار

فعالیتهای خانه محیط زیست مرکز جهاد کشاورزی شهرستان چگنی استان لرستان حضور و اطلاع رسانی در دبیرستان و هنرستان مادر روستای چم پلک به مناسبت روز جهانی خاک و برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان آب ،خاک منشا زندگی و محیط زیستی سالم در تاریخ 1402/9/5 
دانش اموزان تا تاریخ مذکور فرصت دارندآثار خود را ارائه دهند و برای آثار برتر جوایزی از طرف خانه محیط زیست شاهیوند در نظر گرفته شده استپوستر روز شمار هفته خاک و اطلاع رسانی مسابقه در تابلو اعلانات مدرسه نصب شد.

🖊کارشناسان :اقای مهندس رضایی مسئول مرکز،خانم مهندس کیهان پور و رابط محیط زیست مرکز خانم تاریخ : 1402/8/30 روستای چم پلک
بيشتر