اخبار

نشست ماهانه مسولین خانه سمن های زیست شهرستان بندرترکمن علی بیانی ریس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ترکمن اعلام کرد 
جلسه ماهانه مسولین خانه تشکل های زیست محیطی امروز ۲۸ آبان ماه با موضوع 
درختکاری ، فضای سبز ، پرنده نگری و یک ساعت با محیط بان در سطح مدارس شهرستان برگزار شد 
بیانی گفت بندرترکمن تنها شهرستان در سطح استان گلستان است که دارای خانه تشکل ها با ۱۰ سمن فعال با ۹۵۰ عضو و کانون شکار با ۵۵۰ می باشد
بيشتر