1402/1/28 دوشنبه اهداف ایجاد خانه های محیط زیست
الف) هدف کلان:
ارتقای فرهنگ حفاظت محیط ‌زیست و مردمی‌سازی امور محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار  و محیط زیست مطلوب.
ب) اهداف خرد:
- تقویت رویکرد اجتماعی محیط زیست بر پایه مسئولیت‌های اجتماعی در تمامی سطوح
- آموزش همگانی و انتقال دانش، به صورت اثربخش و میدانی برای گروه‌ها و مخاطبان اثر گذار اجتماعی اعم از دولتی، غیردولتی و آحاد جامعه به منظور نهادینه‌سازی رفتارهای صحیح محیط زیستی
- تربيت و پرورش نسلي آگاه، مسئوليت‌پذير و دوستدار محيط زيست با تمرکز بر آموزش‌های اثربخش برای کودکان و دانش آموزان با همکاری ادارات آموزش و پرورش و بهره¬گیری از ظرفیت معلمان بازنشسته در این زمینه
- جلب مشارکت حداکثری آحاد جامعه و مسئولین دولتی و غیردولتی برای حفاظت و بهره‌برداری اصولی و  توسعه مهارت‌ها برای حفظ محیط‌ زیست همراه با ایجاد مطالبه گری صحیح محیط زیستی و همگرایی بین خانه های محیط زیست و ادارات محیط زیست
- گردهم آوردن و هم افزایی ظرفیت های فرهنگی دستگاه های دولتی، نهادهای حاکمیتی، تشکل های مردم نهاد و دیگر فعالان، علاقمندان و متخصصان در راستای دستیابی به اجماع ملی و شبکه سازی در راستای حل مسائل محیط زیست
- ایجاد پایگاه علمی و ایده پردازی در حوزه محیط زیست و اجرایی شدن ایده های قابل اجرا شهروندان فعال، کنشگران محیط زیست و متخصصین در حل مسائل محیط زیست
- کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های محیط زیستی برای ظهور نوآوری ها و ترویج روش ها و فناوری های نوین و بومی سازی شده در مدیریت اجتماعی محیط¬زیست
- رشد شاخص های توسعه محیط زیستی مناطق و رفع موانع آن در راستای برپایی عدالت اجتماعی محیط زیستی و تقویت هویت محیط¬زیستی مناطق
- ایجاد تحول در نظام مدیریت محیط¬زیستی روستاها و شهرها و بهره گیری از ظرفیت  مناطق تحت مدیریت محیط زیست برای گسترش معیشت پایدار جوامع محلی و ایجاد هم افزایی در حفاظت محیط زیست
- همكاري و جلب مشاركت جوامع محلي در رفع معضلات و موارد بحراني محيط زيست از جمله مهار آتش سوزي ها، مقابله با گونه هاي مهاجم و ...
- كمك به ارتقاء دانش سنتي جوامع محلي به منظور بهره برداري مناسب
- برنامه ريزي و اجراي نشست هاي آموزشي متناسب با مناسبت هاي محيط زيستي (نظير: روز هواي پاك، زمين پاك، تنوع زيستي و ...